WRM Bijscholing

Bent u al rijinstructeur? Dan heeft u de verplichting om in een periode van vijf jaar 6 dagdelen theoriecursus te volgen. De theoretische bijscholing kunt u twee keer per maand bij ons volgen. Voor wat betreft de onderwerpen kunt u een keuze maken voor èèn van de onderstaande onderdelen:

Per 1 juni 2009 is de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen gewijzigd. Deze wijziging heeft natuurlijk gevolgen voor alle rijinstructeurs. Rijinstructeurs zijn nu verplicht om een aantal bijscholingen te volgen en 1 praktijkexamens af te leggen. Aan de hand van dit schema kan vastgesteld worden hoeveel bijscholingen de rijinstructeur dient te volgen en wat is bepaald ten aanzien van het praktijkexamen. 

 

Uw geldigheid verloopt: De bijscholing dient u te volgen voordat uw certificaat vervalt
vanaf 01-04-2020 tot 01-04-2025 3 x theorie & 1 x praktijk ( 5 jaar verlenging)

Let op!!!

Voor wat betreft de theoritische bijscholing is men verplicht 2 dagdelen het onderdeel RVV 1990 te volgen.