Praktijkbegeleiding

Als rijinstructeur heeft u de verplichting aan 2 praktijkbegeleidingen te voldoen. Deze praktijkbegeleidingen worden beoordeeld door de examinatoren van het ibki. De eerste beoordeling heeft geen consequenties. Voor wat betreft de tweede beoordeling moet u tenminste 71 punten scoren. U heeft recht op 1 herkansing. Indien ook de herkansing onvoldoende mocht zijn heeft u de verplichting binnen 7 dagen uw instructeurs bevoegdheidspas in te leveren.
 

Wilt u goed voorbereid op deze praktijkbegeleiding verschijnen dan kunnen wij u van te voren instrueren. Wij zullen zoveel mogelijk op uw agenda afstemmen.
 

Het examen praktijkbegeleiding van het IBKI wordt vanaf onze locatie in Rijswijk afgenomen. Tijdens dit examen zorgt u wederom zelf voor een leerling en een lesvoertuig.
 

Wij vragen het examen voor u aan bij het IBKI.
 

Het praktijkdeel wordt in overleg met u ingepland.
Indien u meer begeleiding wenst van onze docent kan dit uiteraard altijd besproken worden.
 

Kosten
WRM Bijscholing Praktijkbegeleiding
Examengeld IBKI: € 290,00
Examentraining in overleg.